FGO簡易ダメージ計算表

▼補正後攻撃力算出

%
%
%
%
補正後攻撃力
(計算使用: 最小 平均 最大 )
(最小 *0.9)2529
(平均 *1.0)2810
(最大 *1.1)3091

▼バフ・デバフ計算

%
なし 攻撃前 攻撃後
%
なし 攻撃前 攻撃後
%

攻撃力強化

% %

宝具特攻

%

カード強化・耐性ダウン

% % % % % %

その他強化

% % % % % %